Wiosna

„Wiosna” to efekt kilkumiesięcznej pracy członków pracowni filmowo-fotograficznej: Bożeny Brzeczek, Haliny Sai, Mai Olendzkiej-Żyto, Agnieszki Ejryszew, Martyny Kawy oraz Adriana Machockiego, pod okiem Krzysztofa Kuźnickiego ze Stowarzyszenia „Kamera”, w grę aktorską oraz prace związane z powstawaniem filmu zaangażowali się m.in.: Paula Banach, Katarzyna Rynkiewicz, Joanna Nizio, Olga Nowakowska, Mario Cordina oraz Karol Brzeczek. Muzykę stworzył Szymon Porowski. Na powstanie obrazu, osnutego wokół historii miłosnej, wpływ miała nowela Maupassanta. Zdjęcia stworzone zostały w Karsku, Czermnicy oraz Nowogardzie.