EKOFILM 2014 - nagrody rozdane

Przyznane zostały nagrody XIII Ogólnopolskiego i IX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego Ekofilm 2014. W kategorii "Ekofilm" za najlepszy film uznany został "Tuż nad ziemią" Grzegorza Dominiaka, a główną nagrodę w kategorii "Natura 2000" otrzymał "Gorąco i sucho" z serii "Ocalony świat" wyreżyserowany przez Martę Kądzielę.

„Gorąco i sucho" powstał w ramach realizowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Projektu LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk", a nagrodę odebrali Marta Kądziela oraz, w imieniu Piotra Adamskiego, dyrektora CKPŚ, jego zastępca Krzysztof Przyborski. Laureaci wspólnie zdecydowali, że nagroda pieniężna, 14 tys. zł, zostanie przeznaczona na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo wszystko.

Filmy zgłoszone do festiwalowych konkursów oceniło jury w składzie:

  • MAREK PIOTROWICZ – Przewodniczący jury - zdobywca Grand Prix EKOFILMU sprzed czterech lat (za film pt. „Księga”), filmowiec, miłośnik i podglądacz przyrody
  • KRZYSZTOF KUŹNICKI - Filmowiec, fotografik, animator kultury, wynalazca. Działacz i założyciel Stowarzyszenia Kamera. Autor szeregu klipów, filmów, poklatkowych eksperymentów.
  • ANDRZEJ GRZANA  - Specjalista ds. techniczno – branżowych w Zespole Wniosków i Umów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  • SŁAWOMIR KISZKURNO - Wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie.
  • dr SYLWIA JURZYK-NORDLOW - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.
  • ARLETA SIARKIEWICZ - Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
  • AGNIESZKA ZDANOWSKA  - Naczelnik Wydziału do spraw Projektów i Krajowej Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w Departamencie  Informacji o środowisku  Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

KATEGORIA NATURA 2000

 I NAGRODA

Dla filmu pt.: „GORĄCO I SUCHO” z cyklu OCALONY ŚWIAT – reż. Marta Kądziela

Za przedstawienie pasji i zaangażowania ludzi w ochronę obszarów Natura 2000 na przykładzie kolorowych, suchych i słonecznych łąk - muraw kserotermicznych.

 II NAGRODA

Dla filmu pt.: „WISŁA WARSZAWSKA” – reż. Marcin Krzyżański

Za zwrócenie uwagi na dziedzictwo przyrodnicze w obrębie aglomeracji warszawskiej.

 III NAGRODA

Dla filmu pt.: „Z BIEGIEM RZEKI” – reż. Bogusław Sępioł

Za lekkość przekazu w wędrówce po obszarach Natura 2000 województwa świętokrzyskiego.

 

Nagrody w kategorii NATURA 2000 finansowane są w ramach projektu nr LIFE 10 INF PL 677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

KATEGORIA EKOFILM

PUCHAR PREZYDENTA RP BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO oraz I NAGRODA

Dla filmu „TUŻ NAD ZIEMIĄ” w reżyserii Grzegorza Dominiaka.

Za niezwykle urokliwe połączenie strony technicznej z wrażliwością i pięknem dotkniętego tematu.

 II NAGRODA

Dla filmu pt.: „LEŚNO RAJZA, CZYLI PODRÓŻ PO ZIELONYCH ZAKĄTKACH ŚLĄSKA” – reż. Alicja Schatton

Za fascynującą opowieść edukacyjną przedstawioną na tle niepowtarzalnych walorów przyrodniczych Śląska.

 III NAGRODA

Dla cyklu filmów pt.: „KAKTUS I MAŁY” – Studio produkcji filmowej i telewizyjnej ANIMA-POL sp. z o.o. z Łodzi

Za trafne, merytoryczne dotarcie do wyobraźni najmłodszego widza.

 WYRÓŻNIENIE

Dla filmu pt.: „MAŁY ALCZYK, WIELKA SPRAWA” – reż. Dorota Adamkiewicz, Joanna Łęska

Za dbałość o szczegóły w ekstremalnie trudnych warunkach Arktyki.

 

Nagrody rzeczowe w kategorii EKOFILM 2014 ufundowane zostały przez Urząd Miejski w Nowogardzie. Albumy ufundowały: Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

{nomultithumb}

{nomultithumb}

{nomultithumb}

https://www.google.com/calendar/embed?src=sekretariat@ndk.pl&ctz=Europe/Warsaw

{nomultithumb}

Partnerzy EKO

WSPIERAJĄ NAS

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

KONTAKT

SEKRETARIAT tel. 91 39 26 283
FAX 91 39 26 263
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
www.ndk.pl
sekretariat@ndk.pl

ADRES

Nowogardzki Dom Kultury
Plac Wolności 7
72-200 Nowogard