Barwy Natury 2000

Uczestnicy Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych ARTeria, Trójstronnej Wymiany Młodzieży Polsko-Niemiecko-Ukraińskiej, Pleneru Malarskiego oraz instruktorzy: Zofia Frydryk i Florian Kohut, dzięki nowogardzkiemu oddziałowi Ligi Ochrony Przyrody wzięl udział w nietypowym wydarzeniu pn "Barwy Natury 2000". Podczas pracy na łonie natury stworzyli projekty graficzne oraz malarskie inspirowane pięknem nowogardzkich lasów, obszarów Natury 2000.

 Barwy Natury 2000 | 15.07.2015  Barwy Natury 2000 | 15.07.2015
Więcej zdjęć ... foto: Jaga


Plener Malarski to integralna część Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa „Lato z Muzami”. To spotkania artystów skoncentrowanych na rozwoju własnych umiejętności, wymianie doświadczeń i dialogu w obrębie sztuki i jej symboliki. Trwający od 1996 roku dialog artystyczny potwierdza, że nie sposób oprzeć się pięknym zakątkom Nowogardu i panującej w mieście atmosferze. Motto towarzyszące każdej z kolejnych edycji pleneru ma zwracać uwagę na miejsca urokliwe, inspirujące i wyzwalające w twórcach pomysły.

Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne „ARTeria” oraz Trójstronna Wymiana Młodzieży Polsko-Niemiecko-Ukraińskiej  to twórcze spotkania na pograniczu kultur, a przede wszystkim zajęcia tętniące energią. W tym roku młodzi adepci sztuki, podczas dziesięciu dni pobytu w Nowogadzie, rozwijają swoje pasje i zainteresowania w obrębie różnorodnych dziedzin sztuki.

{nomultithumb}

{nomultithumb}

{nomultithumb}

https://www.google.com/calendar/embed?src=sekretariat@ndk.pl&ctz=Europe/Warsaw

{nomultithumb}

WSPIERAJĄ NAS

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

KONTAKT

SEKRETARIAT tel. 91 39 26 283
FAX 91 39 26 263
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
www.ndk.pl
sekretariat@ndk.pl

ADRES

Nowogardzki Dom Kultury
Plac Wolności 7
72-200 Nowogard