Warsztaty malarskie

Dzięki warsztatom malarskim spróbować można pracy w wielu technikach artystycznych pod okiem ekspertów i zyskać nowe umiejętności. Udział w warsztatach sprzyja poszukiwaniom artystycznym, wypracowaniu indywidualnych środków wyrazu i uczy malarskiej syntezy.

 

Florian Kohut - artysta malarz, członek Związku Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem plenerowym (olej, pastel, akwarela, grafika). Głównym tematem jego twórczości są od lat strachy polne. W 1991 roku założył galerię autorską „Pod strachem polnym" w Rudzicy. Organizuje również oryginalne „Święto Stracha Polnego", które przyciąga do Rudzicy tłumy wielbicieli jego talentu podziwiających korowody strachów, liczne występy artystyczne i imprezy plenerowe, a nade wszystko twórczość z wszechobecnymi strachami. Nie bez powodu hasłem „Święta Strachów" jest dwuwiersz „Do Kohuta przyjdźcie zgrają, tam atrakcje was czekają". Prace Floriana Kohuta cieszą się wielkim powodzeniem u kolekcjonerów – tak krajowych jak i zagranicznych, czego dowodem są liczne wycieczki indywidualne i zbiorowe odwiedzające jego galerię. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w Niemczech, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Hiszpanii, Francji, Austrii, Szwajcarii, we Włoszech, na Węgrzech, w RPA, Maroku, Kanadzie, w USA, w Japonii, Ukrainie i Polsce (informacje ze strony: www.kohutflorian.art.pl).

 

 

Zofia Frydryk – artysta plastyk, absolwentka Państwowego Liceum w Szczecinie, ukończyła kurs dekoratorstwa w Warszawie oraz kurs tkactwa artystycznego w Szczecinie. Pracę zawodową rozpoczęła w 1970r. jako dekorator w PSS Społem w Kamieniu Pomorski, a następnie w drodze porozumienia między stronami, przeniosła się do Powiatowego Domu Kultury w Nowogardzie. Prace dzieci i młodzieży, które powstają pod okiem artystki są nagradzane w Polse i za granicą. Zofia Frydryk, w 2003 roku, została uhonorowana Laurem Cisowym.