projekt dofinansowany przez
mkidn 01 cmyk

ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM KULTURY

2012 04 17 zachodniopomorskie forumDIAGNOZA SPOŁECZNA – I WARSZTAT DLA ANIMATORÓW KULTURY
W dnia 28-29 marca 2012 r. w Starej Studnicy (gmina Kalisz Pomorski) odbyły się pierwsze warsztaty dla animatorów kultury biorących udział w partnerskim projekcie „Zachodniopomorskie Forum Kultury – sieć animatorów w działaniu", który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczestników sieci w zakresie rozwoju widowni oraz diagnozowania i oceny wpływu działalności ośrodka kultury na rozwój społeczny.
Jest to pierwszy innowacyjny partnerski projekt sieciowy Zachodniopomorskiego Forum Kultury w regionie Pomorza Zachodniego skupiający dziesięciu partnerów. Biorą w nim udział Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, Złocieniecki Ośrodek Kultury, Kamieński Dom Kultury, Goleniowski Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach, Sławieński Dom Kultury, Nowogardzki Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach, Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże" oraz Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN EXPO.

Podczas pierwszego etapu warsztatów uczestnicy zdobywali wiedzę na temat diagnozy społecznej, czyli bardzo cennego narzędzia, które pomaga animatorom rozpoznać określone miejsca, sytuacje, społeczne uwarunkowania, a w efekcie pomaga poprzez działania kulturalne budować lub wzmacniać potencjał lokalnej społeczności.
Zajęcia poprowadził Jacek Gralczyk - znakomity ekspert w dziedzinie diagnozy środowiska lokalnego przy wsparciu ko-trenerów: Zbigniewa Łukaszewskiego i Józefa Szkandery.
Animatorzy od samego początku przystąpili do pracy z ogromnym zapałem i zaangażowaniem. Nawet podczas wzajemnego poznawania się poddani zostali aktywnym działaniom warsztatowym, dzięki którym mogli doświadczyć i ocenić swój sposób komunikowania się i przekazu informacji.
Warsztaty to nie tylko wiedza teoretyczna. Uczestnikom przyszło zmierzyć się z różnymi poznanymi sposobami diagnozy środowiska również w terenie. Dla większości było to nowe i bardzo kreatywne doświadczenie. Mieli rozpoznać potencjał i zasoby Kalisza Pomorskiego, którego większość z nich nie znało. Okazało się, że mieszkańcy Kalisza Pomorskiego, choć zaskoczeni nagłym zainteresowaniem animatorów, bardzo chętnie odpowiadali na pytania dotyczące specyfiki tego miasta. Powstały pierwsze robocze raporty i podsumowania.
Warsztaty dobiegły końca, ale animatorzy swoją pracę dopiero rozpoczynają.
Jeszcze w kwietniu br. odbędzie się kolejny etap warsztatów w Starej Studnicy, a także SEMINARIUM pt. „Rozwój widowni" w Goleniowskim Domu Kultury.

 

logo_kalisz.jpg

logo_fundacji2007.jpg logo_gok_lubieniewice.png
szczecin_expo_logo_kwadrat.png kadek_logo.jpg logo_pelczyce.png
sdk1.JPG ndk_logo.jpg

logo_goleniow.png

projekt dofinansowany przez
mkidn 01 cmyk

{nomultithumb}

{nomultithumb}

{nomultithumb}

https://www.google.com/calendar/embed?src=sekretariat@ndk.pl&ctz=Europe/Warsaw

{nomultithumb}

WSPIERAJĄ NAS

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

KONTAKT

SEKRETARIAT tel. 91 39 26 283
FAX 91 39 26 263
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
www.ndk.pl
sekretariat@ndk.pl

ADRES

Nowogardzki Dom Kultury
Plac Wolności 7
72-200 Nowogard