Polska w wierszu i w piosence” A ja jestem Polak...

Organizator: Przedszkole Publiczne nr 3   Nowogard
Data wydarzenia: 11 października 2018 r.
Forma: Konkurs
Dziedzina/dyscyplina: Artystyczna
Grupa odbiorców: Dzieci, rodziny
Zasięg wydarzenia: Lokalny- przedszkole
Krótki opis Prezentacja wierszy i piosenek   o tematyce patriotycznej przez wszystkie grupy wiekowe, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu
Kontakt do organizatora: 913926288